ANALİZ, TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİNİN YÖNETİMİ

Sistem Entegrasyon

SAP ERP ürünü çoğunlukla firma bünyesinde veya firma dışında başka bilgi sistemleriyle iletişim halinde çalışma ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç özel iş süreçlerinin spesifik yazılımlar gerektirmesinden kaynaklanır.

SAP ERP içerdiği arabirim teknolojileri yardımıyla harici sistemlerle entegrasyon imkanı sunmaktadır.  Şirketimiz bu alanda çok fazla sayıda sistem entegrasyonları gerçekleştirmiş olup çok özel bir uzmanlığa sahiptir.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile bilgiye güvenli ve verimli ulaşmanın önemi daha da artmıştır.
Özellikle kurum içi ve kurumlar arası birimlerin entegrasyonu bu bilgi akışının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Entegrasyon, birbirinden bağımsız çalışan sistemlerin birleştirilerek bir arada çalışmalarını sağlamaktır.
Uygulama, veritabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak verimlilik arttırılmakta, maliyet düşmekte ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır.

ALFA aşağıda sıralanan konularda entegrasyon çözümleri üretmektedir.
Analiz, tasarım ve geliştirme sürecinin yönetimi
İhtiyaca göre gereken entegrasyon teknolojisinin belirlenmesi
Kurum içi süreç, uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi
ALE, IDOC, Webservis teknolojileri ile entegrasyonların gerçekleştirilmesi
SCADA sistemleriyle entegrasyonlar
SAP PI kurulum ve entegrasyon projeleri
PI web servisleri geliştirilmesi
Farklı noktalardaki uygulama ve bilgilerin toplanıp bir araya getirilmesi
Sistem entegrasyon sürecinde gerekli olabilecek yazılımların geliştirilmesi
.Net ve Java programlama ile entegrasyon yazılımları hazırlanması çözümlerini sunmaktayız

Yazılım Geliştirme Standartları

Teknik Tasarım Kontrolü

Sistem Entegrasyon Modelleri
Sistem Entegrasyonu Nedir?

Sistem Entegrasyon birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Sistem entegratörler bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreç yönetimi veya programlama gibi çeşitli teknikleri kullanarak ayrık sistemleri bir araya getirirler.

Sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistem birbiri ile entegre olmaları gerekmektedir. Sistem entegrasyonu bu yuzden mevcut birçok sistemin birbirleri ile entegrasyonunu icerir. Bugünün dünyasında sistem entegrasyon mühendislerinin rolü daha da önemli hale gelmektedir. Sistemler artık tasarlanırken kendi içlerinde çalışıp diğer sistemlerlede entegre olacak şekilde geliştirilmektedir.