SAP ERP Danışmanlığı

SAP ERP; kurumların iş süreçlerinin tüm temel işlevlerini (üretim, tedarik, satış, finans ve İK) tek bir yazılım sistemi üzerine entegre edilerek yönetilmesini sağlayan kurumsal iş yönetim çözümleridir.

SAP ERP çözümleri, operasyonel iş döngülerini etkili bir şekilde destekleyerek kurumun sektöre özgü talep ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

SAP ERP’nin kurumlara katkısı; manuel iş yükü yoğun olan işlemleri eksiltip zaman tasarrufu ve iş gücü maliyetlerini azaltarak minimum hata ile çalışmayı sağlıyor. Pazarda değer ve fark yaratan rekabet öncülüğüne hızlı adapte olabilmekte tüm bu ince nüansları kapsayarak ilerlemektedir.

SAP S4HANA ERP

SAP ERP NEDİR?

ERP, “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye genel olarak Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış bilgi sistemlerine verilen genel addır.

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerin bir araya getirilmesine yardımcı olan sistemlerdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

Kurumsal Kaynak Planlama entegre ve bütünleşik bir yaklaşım sunar. Veri, öngörülen sürecin başında ERP sistemine girer, değişik departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.


ALFA SAP ERP, kurumun performans hedeflerinin belirlenmesi, talep edilen doğrultuda gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi, iş süreçlerine ölçülebilir hedefler kazandırılması,verimliliği artırırken maliyetlerin azaltılması, iş akışlarına uygulanabilir kurallar getirilmesi, tüm süreçlerin basitleştirilmesi, yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini yerine getirmesi gibi zaman tasarrufu sağlayan faydalar sağlar.sap-erp-modüller


SAP S4HANA ERP


SAP ERP UZMANLIK ALANLARIMIZ

 

FONKSİYONEL MODÜLLER
• MM : Malzeme Yönetimi
• SD : Satış ve Dağıtım
• PP : Üretim Planlama ve Yürütme
• FI : Mali Muhasebe
• CO : Maliyet Muhasebesi
• PA : Karlılık Analizi
• PS : Proje Sistemi
• PM : Bakım Onarım
• QM : Kalite Kontrol
• WM : Depo Yönetimi
• HR : İnsan Kaynakları
• DYS : Doküman Yönetim Sistemi
• IFRS: Uluslararası Finans Raporlama Modeli
• BPC: Bütçe Planlama & Konsoridasyon
• TRM: Hazine Yönetimi


SAP S4HANA ERP


TEKNİK MODÜLLER
• HANA ve S4 HANA
• ABAP Programlama
• Java / .Net Programlama
• SAP Portal Uygulamaları
• Mobil Uygulama Geliştirme
• Sistem Kurulum / Upgrade
• İşletim Sistemi ve Veritabanı Migrasyonları
• Performans Optimizasyon (Sistem, Yazılım)
• SAP İş Akışları Tasarım & Geliştirme
• Ana Veri Aktarımları (LSMW)
• Sistem Birleştirme

 

SİSTEM ENTEGRASYONLARI
• SAP PI Kurulum & Modelleme
• SAP-SAP Entegrasyonlar
• SAP-nonSAP Entegrasyonlar
• SAP CAD Entegrasyonları
• EDIFACT
• IDOC