ASAP METODOLOJİ

ALFA PROJE Yönetimi 1

Proje Hazırlığı

Bu aşamanın temel amacı bütün detaylarıyla “Proje Planını” ve “Proje Kapsamını” ortaya koymak, proje ile ilişkili hazırlıkları tamamlamaktır.

1

Kavramsal Tasarım

Kavramsal tasarım aşamasındaki temel hedef; kullanıcı ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlayarak en uygun iş süreci tasarımını ilişkili teknik detayları da kapsayacak şekilde ortaya koymaktır.

2

Gerçekleştirme

Bu aşamada sistem kavramsal tasarım aşamasında ortaya konulan iş süreçleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanır. Gerçekleştirme aşaması temel olarak prototiplendirme/tasarım, uyarlama/geliştirme ve test döngüsü şeklinde ilerler.

3

Canlı Geçise Hazırlık

Bu aşamanın temel amacı canlıya geçişe hazır olunduğunun tescil edilmesidir. Son hazırlık dönemi açık konuların tamamlanabilmesi için son fırsattır.

4

Canlı Kullanım&Destek

Hedefi canlı kullanım ortamının devreye alınmasıdır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta son kullanıcı desteğinin sağlanabilmesidir. Bu destek kullanıma başlandığı ilk kritik günlerin desteğini sağlamak dışında uzun vadede de kullanım desteğini sağlamalıdır.

5

SAP Actıvate METODOLOJİ

ALFA PROJE Yönetimi 2

Prepare

Start with executable content. *Self-enablement *Determination of solution scope and value *Choice of SAP® S/4HANA edition

1

Explore

Verify solution scenarios meet business needs *Solution validation *Gap closure *Determination of configuration values *Approval of release and sprint plan

2

Realize

Tailor solution in short, time-boxed sprints *Configuration *Solution walk-through *Data migration *Testing

3

Deploy

Cutover and begin productive use *Organizational and production readiness *Cutover *In production *Support for production

4