İş Zekası & Analitik Danışmanlığı

 

İş Zekası

Teknoloji ve iş dünyasının gelişen ve değişen pazar koşulları ve rekabet ortamı, işletmelerin yoğun iş süreçleri içinde pratik ve doğru kararlar almalarını zorunlu kılmaktadır.

Geçmiş dönemlere ait tüm veri datalarının raporlamalarını kolay ve hızlı kullanımı olan bir raporlama ortamı sayesinde analiz edilerek uzun vadeli hedef koyulabilmekte ve bu hedefe ulaşabilmek için anlık kararlar verilebilmektedir.

İnternet tabanlı kurumsal iş çözümleri sektörünün lider firması SAP ile iş zekası çözümleri  bilgiye erişmek isteyen firmaların sektörel tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. SAP Business Objects dört ana bölüme ayrılmaktadır.

 • SAP İş Zekası (BI)
 • SAP Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM)
 • SAP Kurumsal Performans Yönetimi (EPM) 
 • SAP Kurumsal Kontrol, Risk ve Uyumluluk (GRC)


SAP İş Zekası

ALFA & İş Zekası

ALFA olarak kaliteli ve sürdürülebilir çözümlerle gerek SAP İş Zekası gerekse Bütçe Planlama ve Konsolidasyon uygulamalarında yetkin ekibimizle işletmelerin planlama ve uygulama süreçlerine değer katıyor, geniş ve deneyimli SAP İş Analitiği danışman kadromuzla danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunuyoruz.

SAP Business Objects İş Zekası (BI) çözümleri kullanıcılarınızın somut verilere ve analizlere dayalı, etkili, bilinçli kararlar almasına olanak tanır. En yüksek kademeli analistten sıradan bir çalışana kadar tüm kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgilere BT kaynaklarına ve geliştiricilerine bağlı olmadan erişmek için iş zekası çözümlerinden yararlanabilir.

Güçlü iş zekası uygulamaları sayesinde işletmenizdeki kullanıcıların tamamı kurum çapındaki bilgilere erişebilir bunları biçimlendirebilir, analiz edebilir, dolaşabilir ve şirketin tamamında paylaşabilir.

 

 • 10+ yıllık SAP ERP ve İş Zekası Tecrübesi
 • Uluslararası Proje ve Destek Tecrübesi
 • SAP BI ve SAP Business Objects Alanında Ürün Geliştirme
 • Geniş Sektör Tecrübesi
Power-BI-iPhone-iPad-Surface


SAP analytics
sap raporlama


İş Zekası Servislerimiz

 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Bütçe Planlama ve Konsolidasyon (BPC)
 • Dashboards & Apps (Yönetim Panelleri)
 • Mobile BI
 • HANA ve Gerçek Zamanlı Analitikler
 • Veri Madenciliği
 • Big Data
 • Veri Kalitesiİş Zekası Uzmanlık Alanlarımız

 • IPM: Kurumsal Performans Yönetimi
 • BPC: Bütçe ve Planlama
 • BPC: Finansal Konsolidasyon
 • EIM: Kurumsal Bilgi Yönetimi
 • Veri Ambarı Modelleme
 • Hazır Rapor Setleri
 • Veri Madenciliği
 • Veri Kalitesi Analiz ve İyileştirme
 • Dashboard Uygulamaları


BÜTÇE VE PLANLAMA (BPC)

SAP Business Objects BPC(Business Planning and Consolidation)  süreç temelli yaklaşımı ile finansal, satış, üretim, satınalma, insan kaynakları gibi tüm temel iş alanlarınızda planlama ve konsolidasyon için kullanabileceğiniz bir üründür. Süre gelen planlama problemlerini özetleyecek olur isek;

Veri Doğruluğu: Farklı sistemlerde veya Excel dosyalarında saklanan verilerin dağınık olması ve doğruluğunun güvenilir olmaması.

Bütçe Süreci: İş Süreçleri ile paralellik göstermemesi, sürecin çok uzun sürmesi ve hataya açık olması.

Yürütme Süreci: Farklı Excel dosyalarının konsolidasyonunun zorluğu, mevcut planlama ürünlerinin esnek olmaması, ekranların son kullanıcılara zor gelmesi ve çok fazla teknik detay içeriyor olması.

 

SAP BPC ile Temel Kazanımlar

 • Planlama sürecinin doğruluğunu arttırmak
 • Kullanıcı odaklı, kolay kullanışlı ekranları ile bütçe hazırlama sürecini kısaltmak
 • Değişen iş ihtiyaçlarına göre esnek bir bütçe modeli oluşturmak
 • Hızlı ve kolay raporlama yapmak

Neden SAP BPC?

 • Kullanım Kolaylığı & Tanıdık Arayüzler
 • BPC, Temel Microsoft Office Bileşenleri (Excel) ve web tarayıcılarının avantajını kullanarak kullanıcılar tarafından hızlı kabul görülmesi.
 • Planlama ve Konsolidasyon süreçlerinin tek bir ürün üzerinde gerçekleştirilmesi.
 • Planlama ve Konsolidasyonun tek bir üründe birleşmesi bakım ihtiyaçlarının düşürülmesini sağlar, veri bütünlüğünü garanti eder, kullanıcıya esnek planlama ve konsolidasyon fonksiyonları sunabilmesi.
 • Süreç sahiplerince yönetimi
 • Süreçlerin, raporların yönetimi (küçük bir BT desteği ile) son kullanıcılardadır. Uyarlanabilir iş süreci akışları, kullanıcılara yol gösterir ve süreçlerde tutarlılığı sağlar.
 • Açık ve kolay uyarlanabilir uygulama alanı
 • Kullanıcı, belli bir deneyimden sonra uygulamaları kendi isteği doğrultusunda uyarlanabilir olması ve kendi raporlarını rahatlıkla oluştura bilinmesi.
DASHBOARDS & APPS ÇÖZÜMLERİ

Dashboard, karmaşık hesaplamaların olduğu modellerin kısaca özetlenerek görsel unsurlarla gösterimidir. Yöneticiler ve nihai kullanıcıların bir çok kritik sonucu aynı anda ya da özetle göstermesini ve görsellik olarak kolayca algılanabilmesini sağlar.

İş Zekasını şirketinize ilgi uyandıran, algılanması güçlü görsel paneller ve BI uygulamaları ile adapte edin. Çözümlerimiz ile mobil, yüksek etkileşimli ve  rol tabanlı dashboardlar yaratabilir ve yapmış olduğunuz bu dashboardları güvenilir bir şekilde karar verme mekanizmaları için her zaman ve her yerden erişilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu kapsamda konumlandırılabilecek olan ürünler:

 • SAP BusinessObjects Dashboards
 • SAP BusinessObjects Design Studio

MOBILE BI

SAP BusinessObjects Mobile, SAP BusinessObjects BI dökümanlarına mobil cihazlarınızdan kolay bir şekilde erişebilirsiniz. SAP BusinessObjects Mobile ad-hoc sorgular ve BI analizlerini dilediğiniz yerden ulaşma imkanı sunar. Mobil çözüm, SAP BusinessObjects BI platformu, SAP BusinessObjects Mobile sunucu ve istemci uygulamalarını içerir.

Desteklenen Araçlar ve Mobil Platformlar:

 • SAP BusinessObjects Web Intelligence: iOS (tablet, phone), Android (tablet, phone), BlackBerry
 • SAP BusinessObjects Crystal Reports: iOS (tablet, phone), Android (tablet, phone), BlackBerry
 • SAP BusinessObjects Explorer: iOS (tablet, phone)
 • SAP BusinesObjects Dashboards: iOS tablet, Android tablet
 • SAP BusinessObjects Design Studio: iOS tablet

VERİ MADENCİLİĞİ

SAP Predictive Analysis verinizin gizli içeriğini ve ilişkilerini ortaya çıkarıp görseller dizayn edilmenize imkan sağlar. Geçmişinize bakarak geleceğinize ışık tutar. SAP Predictive Analysis ile veri keşfi, veri görsellemesi ve tahmin edilebilir analizler çözümlerini bir arada sağlar. Her türlü verinizi bu araç ile geleceğinizi görmek, ilişkileri ve anormallikleri yakalamak için kullanabilirsiniz.

 • Sezgisel olarak karmaşık tahmin modelleri yaratın.
 • Görselleyin, keşfedin ve gizli öngörüleri açığa çıkarın.
 • SAP HANA ile Big Data modelleri yaratın.
 • Tahminlerinizi BI ortamlarına ve uygulamalarına entegre edin.
 • Sorularınıza Real-time cevaplar bulun.

VERİ KALİTESİ

Veri kalitesi; tüm iş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi, en doğru ve en etkili biçimde yürütülebilmesi için tasarlanmış ve sürdürülebilen veridir. Sağlanan verilerin, doğruluk, çözünürlük ve bütünlük bakımından veri kullanıcısının ihtiyaçlarını karşıladığına ilişkin bir güven derecesi veya düzeyi verinin kalitesine göre belirlenir.

İş Zekası projelerinde üretilen rapor ve analitikler buzdağının görünün yüzüdür. ETL süreçleri, veri modellemesi ve veri ambarı oluşturulması ise buzdağının altında kalan kısmıdır ve projenin sürdürülebilirlik düzeyinin belki de en büyük göstergesi bu süreçlerdir.

Veri Kalitesi, günü kurtarmak adına geçiştirilen kurallar, programcıların  joinli sorgulama maliyetlerinden kaçınarak yaptıkları (açtıkları) kara noktalar, birçok uygulamanın aynı datayı (kişisel bilgiler gibi) kendi içlerinde farklı formatta tutması ve bunun gibi birçok sorundan dolayı İş Zekası projeleri geliştirilip ilk yayınlarına çıktıktan sonra şirketlerin mevcut süreçlerini denetleyen yapılar gibi davranmaya başladılar. Çünkü veri manipulasyonu olmayan BI projelerinde kimi durumlarda eksik süreç veya eksik veriler ortaya çıkmakta. Bunun en temel sebebi ise veri kalitesi. BI projelerinde yaşanan sıkıntıların başında programcıların günü kurtarmak adına yaptıkları free text alanlar gelmekte. İnsan müdahalesine en açık olan bu alanlar hesaplamada yazılım ve veri adına sıkıntılar yaşatmaktadır.

ALFA, gerçekleştirdiği birçok İş Zekası projesi ile veri kalitesi konusunda şirketinize mutlak düzeyde önemli değerler katacaktır.


VERİ AYRIŞTIRMA (MİGRASYON)

ALFA, tüm verilerinizin uygulamalarımıza ait veri tabanlarına aktarımları ile özel isteklere bağlı olarak danışmanlarımız, mevcut BT altyapısı ile entegre yazılım ya da tamamen yeni bir yapı kurmak için size destek sağlarlar.
Veri taşıma işlemleri sayesinde işletmeler uygulamaların hayata geçirilmesinde oldukça zaman kazanmaktadırlar. Ayrıca, eski uygulamalara devam edilmesine gerek kalmamaktadır.

Veri aktarım süreci esnasında mevcut sistem verileri ve yeni sistem verileri analiz edilerek gerekli tanımlamalar yapılır. Kaynak ve hedef alanlar arasında haritalamalar yapıldıktan sonra manuel ya da otomatik olarak veri aktarımları gerçekleştirilir.

VERİ AKTARIM SÜREÇLERİ
• Veri Temizleme
• Veri Standadizasyon
• Veri Sınıflandırma
• Veri Zenginleştirme
• Veri Doğrulama