ALFA e-DEFTER ÇÖZÜMLERİ

SAP müşterilerimiz GİB tarafından onaylanmış olan ALFA e-Defter çözümünü kullanarak yevmiye defteri ve defter-i kebir işlemlerini SAP içinde oluşturup elektronik olarak imzalayarak tasdik ve gönderim işlemlerini yapabilirler.

e-Defter çözümü ile birlikte muhasebe departmanı defter bastırma ve noter tasdiki işlemleri ile uğraşmak yerine online olarak tüm detayları SAP içinde yönetebilmektedir. SAP müşterileri ALFA tarafından geliştirilen e-Defter çözümünü seçmekle sağlam bir mimari üzerinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen, sağlam ve yüksek performanslı bir ürünün tüm avantajlarına sahip olmuş olacaklardır.

ALFA e-Defter çözümü hakkında bilgi almak için; edefter@alfayazilim.com mail adresimiz üzerinden iletişim kurabilirsiniz.


ALFA e-Defter Uygulaması Nasıl Çalışır?

 • e-Defter dosyaları belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
 • Oluşturulan e-Defter dosyası mühürlenir (tüzel kişiler) ya da imzalanır (gerçek kişiler).      (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-Defter beratının alınması zorunludur.)
 • Mühürlenen ya da imzalanan e-Defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
 • Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır ve paketlenir.
 • Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
 • Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır.
 • Erişime açılan e-Defter beratı ile imzalı veya mühürlü e-Defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.


e-defter alfa çözümü



e-defter

e-Defter BAŞVURU AKIŞI

e-defter süreçleri

ALFA e-Defter Başvuru Süreci

 • Gerçek kişi mükellefler için nitelikli elektronik sertifika (e-imza) temin edilmesi,
 • Tüzel kişi mükellefler için elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin edilmesi,
 • Uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanılması,
 • edefter.gov.tr adresinde bulunan bilgi ve belgelerin tamamlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi.
 • GIB e-Defter uyumluluk listesi için GİB sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ALFA e-Defter hakkında detaylı bilgi için: edefter@alfayazilim.com