ALFA e-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

e-Arşiv: Fatura ve Vergi Usul Kanunu uyarınca; kağıt ortamında düzenlenme, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

ALFA e- Arşiv çözümü SAP ABAP sistemi üzerinde ve SAP SD, MM, FI modülü ile entegre şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle kurulum, projelendirme ve kullanım açısından oldukça kolaydır. Muhasebe kullanıcıları alışkın oldukları SAP ERP ekranlarına benzer ara yüzler üzerinden e- Arşiv işlemlerini gerçekleştirmektedirler.


arsiv


E-Arşiv iş akışı

e-arşiv


ALFA e-arşiv ile avantajlarınız

 

  • İmza ve validasyon servisleri Java sunucusu gerektirir. Yönetim ekranı ABAP üzerinde çalışır.
  • ABAP kısmı ERP sistemi üzerinde çalışabileceği gibi ayrı bir sistemde de çalışabilir
  • Birden fazla ERP sistemi tek merkezden yönetilebilir
  • SAP dışı sistemlerden veriler alınarak e- Arşiv modülü ile GİB’e iletilebilir
  • Dosyaların üretilmesi, imzalanması ve doğrulaması paralel olarak yürütülür ve işlem süresi önemli ölçüde kısaltılır
  • 10 yıl boyunca güvenli arşivleme sağlanır
  • Sektör farkı olmaksızın kolay ve hızlı entegrasyon
  • e-arşiv faturalarının anında ibraz edilebilme avantajı
  • GİB’e periyodik olarak elektronik ortamda raporlama
  • Zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede tasarruf