ALFA Organigram


ALFA Organigram Uygulaması

Organigram; kuruluşların üst yönetimden başlayarak bir kuruluşta kimin kime bağlı olarak çalıştığını ve işletmedeki hiyerarşiyi gösteren şematik görsel ifadelerdir.

Kurumun organizasyon yapısının oluşturmakta en önemli araç olan Organigram, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılan bir raporlama hiyerarşisi diyagramıdır. Visio uygulaması ile kısa sürede tüm süreç akış tablosunu hazır halde sunulmasını sağlar.


ALFA_ORGANİGRAM_LOGO

ALFA Organigram Kullanım Aşamaları

ALFA_ORGANİGRAM nedir?
ALFA_ORGANİGRAM